YesMan logo

Arrangementshjelp

Produksjon

YesMan vil gjerne hjelpe deg i selve gjennomføringen/produksjon av arrangementet. En eller flere representanter for selskapet vil være tilstede før, under og etter arrangementet og sørge for:

  • at tekniske praktiske løsninger er som avtalt
  • at rigging og lydsjekk skjer til avtalt tid
  • at artist/underholdning er på plass og klar til avtalt tid
  • at artist har gode arbeidsforhold
  • kontakt mellom artist/underholdning og oppdragsgiver/konsertlokale
  • avklare detaljer i programmet med artist, konfransier osv.
  • sørge for god flyt, positiv stemning og et vellykket arrangement for alle involverte
  • ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon