YesMan logo

Arrangementshjelp

Prosjektledelse

Dersom ditt firma eller organisasjon skal ha et jubileum eller en stor fest for sine ansatte eller kunder, kan du føle behov for en samarbeidspartner i planleggingsfasen. Noen som har gjort dette før og vet hva som skal til og hva som er de kritiske faktorene for å lykkes.

Det kan være behov for rådgiving innenfor valg artister og profil på arrangementet. Valg av tekniske løsninger (lyd, lys, scene osv.) er også ofte en utfordring. Vi har lang erfaring fra samarbeid med ulike leverandører på tekniske løsninger både lokalt og i landet forøvrig.

YesMan vil også ha god oversikt over lokaler som passer til ulike arrangementer, både de tradisjonelle lokalene som Maritim Hall og Byscenen osv. og mer spenstige og utradisjonelle lokaler som sjøhus, lagerhaller osv.

La oss bidra med vår erfaring og kompetanse til å gjøre ditt arrangement til en suksess og din hverdag lettere!!

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon